Hoppa till sidans innehåll

Vapenlicens


Klubbens rutiner rörande vapenlicenser.

1. Medlem som behöver få en vapenlicens utfärdad eller förnyad av Polismyndigheten skall fylla i deras blankett 'ansökan om att inneha skjutvapen'

2. Medlem begär sedan ett aktivitetsintyg/föreningsintyg från klubben. Den ansökan skall göras på klubbens webbformulär. 

3. Styrelsen, eller av styrelsen delegerad person, fyller sedan i Polismyndighetens blankett "Föreningsintyg" vilken sänds direkt till vapenhandläggaren.  

Frågor om detta kan mejlas till This is a mailto link

 

Regler för vapenlicens

Polisen ställer vissa krav för att utfärda en vapenlicens.
Dessa krav beskrivs i FAP 551-3 (PMFS 2016:4).
Utöver dessa krav finns även handlingsregler utfärdade av nationella förbund som föreningarna har att efterfölja när de ska utfärda föreningsintyg (också kända som aktivitetsintyg).

Ändamål

Licens kan erhållas om man behöver vapnet för ett "godtagbart ändamål". Målskytte är ett sådant godtagbart ändamål. Du behöver inte tävla med ditt vapen men det måste finnas en skytteform med regler för vilket vapnet är ändamålsenligt konstruerat. Skytteformen måste utövas av din förening.

Förvaring

För att få inneha ett vapen måste det också förvaras på ett säkert sätt.
Polismyndigheten ställer krav på säkerhetsskåp med en säkerhetklassning motsvarande minst SSF-3492. Dessa är godkända för förvaring av totalt 20 vapenpoäng där gevär=1p, enhandsvapen=2p.

Skötsamhet

Du skall vara skötsam och laglydig. 

Medlem

Du skall ha varit medlem i en godkänd skytteförening i minst 6 månader för licens på vapen i kaliber .22 vilket blir ditt första vapen.

För andra kalibrar krävs ett medlemskap i minst 12 månader.

För att uppfylla kravet på medlemskap måste du hjälpa till med de sysslor som din förening behöver utföra för att kunna bibehålla och utveckla verksamheten. Det krävs alltså en grad av delaktighet i föreningsarbetet utöver den rena skytteaktiviteten.

Observera att utbildningstiden ej kan räknas in. Efter genomgången utbildning skriver man prov för att få Pistolskyttekortet ("grönt kort"). Först därefter tas frågan om medlemskap upp för omröstning i styrelsen.

Kompetens, teoretisk

Skytteorganisationerna i Sverige har tillsammans tagit fram en teoriutbildning som omfattar säkerhet, regler, vapenhantering, träningslära m.m. Utbildningen avslutas med att man skriver godkänt prov. Därefter beställer föreningen ditt "gröna kort" från förbundet. Inom det nationella förbundet är Pistolskyttekortet att likställa med en tävlingslicens. Inom Skyttesportförbundet krävs utöver Pistolskyttekortet också en faktisk tävlingslicens för att få tävla utanför den egna klubbens verksamhet.

Kompetens, praktisk

Du måste visa att du uppfyller skjutskicklighetskraven. Detta innebär att du måste ha skjutit s.k. märkeskrav någon gång under de senaste två åren.
Märkeskraven är olika från förbund till förbund. Det vanligaste är Svenska Pistolskytteförbundets Pistolskyttemärke (där finns flera olika varianter som kan skjutas för att uppfylla dessa krav). Skjuter du internationella grenar är det Svenska Skyttesportförbundets silvermärke i sportpistol som gäller.

Aktiv

Polisen kräver att du klassificeras som 'aktiv' vilket är kvantifierat till att du skall ha tränat eller tävlat minst 6 gånger under de senaste 6 månaderna.   
OBS! För den första licensen du ansöker om krävs att du har tränat eller tävlat 12 gånger under de senaste 6 månaderna.

Behov av fler vapen (än ditt första)

För att du ska anses ha behov av ett ytterligare vapen efter ditt första måste du kunna påvisa att du faktiskt använder de vapen du redan har.

Du måste kunna redovisa minst 2 aktiviteter under de senaste 6 månaderna - för varje vapen du redan innehar. Även här gäller att aktivitet ska kunna styrkas med hjälp av t.ex. resultatlistor eller en skyttelogg.

Om licens söks för samma kaliber som en befintlig licens kan det behövas en motivering till det framtida behovet (exempelvis ny tävlingsform). Innehar sökanden ett vapen med "i allt väsentligt samma konstruktion och funktion
som det sökta vapnet" krävs ytterligare motiv.

Förnyelse av befintliga vapenlicenser

Alla vapenlicenser utfärdade efter 2000-06-30 faller under 5-årsregeln.
Detta innebär att du måste ansöka om förnyelse av dessa vapenlicenser.

Polismyndigheten bör, men har absolut ingen skyldighet att skicka ut en påminnelse ett antal veckor i förväg.

Det är ALLTID OCH OVILLKORLIGEN skyttens eget ansvar att så görs och i rätt tid, dvs minst 4 veckor innan licensen går ut. Om du inte gör detta - oavsett anledning - kommer du att åtalas för olaga vapeninnehav!

Vid ansökan om förnyelse av en vapenlicens måste du visa att faktiskt använder vapnet. Du måste kunna redovisa minst 4 aktiviteter per år under de senaste 2 åren. Aktivitet ska kunna styrkas med hjälp av t.ex. resultatlistor eller en skyttelogg.

HÅLL KOLL PÅ DINA 5-ÅRSLICENSER!!!

Uppdaterad: 25 MAJ 2022 18:47 Skribent: Mats Dahlstedt

Medlemssidorna... 

Som medlem i Falu Sport- & PSK har du möjlighet att se betydligt mer innehåll på hemsidan än vad som visas offentligt. För att få tillträde till dessa sidor behöver du registrera din e-postadress i föreningens medlemsregister. En kort film om hur du loggar in hittar du här! 

Mejla webmaster på This is a mailto link om du vill få tillgång till medlemssidorna.

Tävlingskalendrar:

Dalakretsens tävlingsprogram

Pistolskytteförbundets tävlingskalender

Skyttesportförbundets tävlingskalender

Postadress:
Falu Sport- & PSK
Box 1097
79110 Falun

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: falusport@falusport....

Se all info

SISU Idrottssutbildarna

grasroten_190x150